Διαθεσιμότητα σκαφών

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ